صفحه اصلی | دوره های حضوری | دوره های مجازی | دوره های خصوصی | موسسات | مدرسین خصوصی | قوانین و مقررات | درباره و تماس با ما

معرفی موسسات

خانه فرهنگ سلمان فارسی

ایمیل موسسه: 55645389
تلفن: 55645389
استان و شهر: تهران | تهران
آدرس: خیایان قزوین، خیابان قلعه مرغی، خیابان شهید یوسفی، پلاک 34 
وب سایت:
توضیحات تکمیلی:
فرهنگسرا
روخوانی قرآن کریم - کلاس 1
روان خوانی قرآن کریم - کلاس 1
C.E.F. C- Level 1 - کلاس 2
C.E.F. C- Level 3 - کلاس 4
C.E.F. K- Level 9 - آزمایشی - کلاس 1
C.E.F. A- Level 6 - کلاس 3
C.E.F. C- Level 3 - کلاس 3
C.E.F. C- Level 5 - کلاس 1
C.E.F. A- Level 4 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 1 - کلاس 1
ابتدایی - آزمایشی - کلاس 2
راهنمایی -آزمایشی - کلاس 2
خیاطی 6(لباس شب،نامزدی و عروس) - کلاس 3
کمک های اولیه 1 - کلاس 2
کاراته (کمربند سفید) - کلاس 1
کمک های اولیه 1 - کلاس 1
C.E.F. K- Level 3 - کلاس 1
C.E.F. A- Level 8 - کلاس 1
تذهیب - کلاس 1
سفره آرایی 1 - کلاس 2
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1
سفره آرایی 1 - کلاس 1
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1
C.E.F. A- Level 6 - کلاس 2
C.E.F. C- Level 10 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 3 - کلاس 2
C.E.F. C- Level 3 - کلاس 1
خیاطی12(ژورنال شناسی) - کلاس 1
خیاطی 6(لباس شب،نامزدی و عروس) - کلاس 2
راهنمایی -آزمایشی - کلاس 1
ابتدایی - آزمایشی - کلاس 1
C.E.F. K- Level 1 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 9 - کلاس 1
C.E.F. A- Level 6 - کلاس 1
خیاطی 6(لباس شب،نامزدی و عروس) - کلاس 1
ژیمناستیک سطح 1 - کلاس 2
ژیمناستیک سطح 1 - کلاس 1
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 3
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1