صفحه اصلی | دوره های حضوری | دوره های مجازی | دوره های خصوصی | موسسات | مدرسین خصوصی | قوانین و مقررات | درباره و تماس با ما

معرفی موسسات

فرهنگسرای ابن سینا

ایمیل موسسه: f_ebnesina@yahoo.com
تلفن: 88366367
استان و شهر: تهران | تهران
آدرس: شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین شمالی، روبروی بیمارستان بهمن ، فرهنگ سرای ابن سینا
وب سایت: http://ebnesina.farhangsara.ir
توضیحات تکمیلی:
فرهنگسرا
روخوانی قرآن کریم - کلاس 2
روخوانی قرآن کریم - کلاس 1
روان خواني قرآن کریم - کلاس 1
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 6
سفره آرایی 1 - کلاس 3
سفره آرایی 1 - کلاس 2
سفره آرایی 1 - کلاس 1
C.E.F. A- Level 1 - کلاس 3
C.E.F. A- Level 1 - کلاس 2
کارگاه قالی بافی - کلاس 3
خط نستعلیق 2 - کلاس 22
خط نستعلیق 2 - کلاس 21
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 8
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 8
خط نستعلیق 2 - کلاس 20
خیاطی 1(الگو و دوخت انواع دامن) - کلاس 2
خیاطی 9(ضخیم دوزی و آسترکشی) - کلاس 7
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 5
كارگاه معرق چوب - کلاس 2
خط نستعلیق 2 - کلاس 19
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 7
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 6
خط نستعلیق 2 - کلاس 18
خط نستعلیق1 - کلاس 2
شمع سازی - کلاس 1
روبان دوزی - کلاس 1
عکاسی دیجیتال - کلاس 1
C.E.F. C- Level 1 - کلاس 6
C.E.F. C- Level 1 - کلاس 5
تقویت هوش منطقی ، ریاضی به کمک چرتکه ایرانی و محاسبات ذهنی 1 - کلاس 2
تقویت هوش منطقی ، ریاضی به کمک چرتکه ایرانی و محاسبات ذهنی 1 - کلاس 1
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 4
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 3
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 2
کارگاه چاپ باتیک 2(کلاغه ای)پارچه - کلاس 3
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 5
ماسک و گریم - کلاس 4
کارگاه طراحي انواع نقش هاي سنتي در رودوزي ها - کلاس 1
خط نستعلیق 2 - کلاس 17
خط نستعلیق 2 - کلاس 16
خط نستعلیق 2 - کلاس 15
خط نستعلیق 2 - کلاس 14
خط نستعلیق 2 - کلاس 12
خط نستعلیق 2 - کلاس 11
خط نستعلیق 2 - کلاس 10
کارگاه چاپ باتیک 2(کلاغه ای)پارچه - کلاس 2
ماسک و گریم - کلاس 2
ماسک و گریم - کلاس 1
خط نستعلیق 2 - کلاس 9
C.E.F. A- Level 6 - کلاس 2
خیاطی 9(ضخیم دوزی و آسترکشی) - کلاس 6
خیاطی 9(ضخیم دوزی و آسترکشی) - کلاس 5
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1
خودشناسی - کلاس 4
C.E.F. C- Level 1 - کلاس 2
C.E.F. A- Level 8 - کلاس 2
C.E.F. C- Level 1 - کلاس 1
C.E.F. A- Level 6 - کلاس 1
C.E.F. A- Level 1 - کلاس 1
C.E.F. A- Level 8 - کلاس 1
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2
قلاب بافی 1 - کلاس 1
نوازندگی پیانو - کلاس 1
خودشناسی - کلاس 3
خودارزیابی(مفهوم الگوی ذهنی و ایجاد انسجام فکری) - کلاس 2
ویندوز کاربردی - کلاس 1
خیاطی12(ژورنال شناسی) - کلاس 2
خیاطی12(ژورنال شناسی) - کلاس 1
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 7
داستان نویسی مقدماتی -آزمایشی - کلاس 3
نوازندگی گیتار - کلاس 2
خیاطی 9(ضخیم دوزی و آسترکشی) - کلاس 4
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 4
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1
کارگاه چاپ باتیک 2(کلاغه ای)پارچه - کلاس 1
خط نستعلیق1 - کلاس 1
داستان نویسی مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2
داستان نویسی مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1
خیاطی 9(ضخیم دوزی و آسترکشی) - کلاس 3
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 3
خودشناسی - کلاس 2
نوازندگی سنتور - کلاس 1
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5
پتینه - کلاس 1
کمک های اولیه 1 - کلاس 1
خیاطی 1(الگو و دوخت انواع دامن) - کلاس 1
خط نستعلیق 2 - کلاس 8
خط نستعلیق 2 - کلاس 7
خط نستعلیق 2 - کلاس 6
خط نستعلیق 2 - کلاس 5
خط نستعلیق 2 - کلاس 4
خط نستعلیق 2 - کلاس 3
کارگاه قالی بافی - کلاس 2
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2
خانه کودک ترم پاییز (گروه سنی 4 و 5 سال) - کلاس 1
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2
خط شکسته - کلاس 2
کارگاه قالی بافی - کلاس 1
خط نستعلیق 2 - کلاس 2
خط نستعلیق 2 - کلاس 1
خانه کودک ترم پاییز (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1
خط شکسته - کلاس 1
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 4 و 5 سال) - کلاس 1
خانه کودک 9 ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4
خیاطی 9(ضخیم دوزی و آسترکشی) - کلاس 1
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1
خودارزیابی(مفهوم الگوی ذهنی و ایجاد انسجام فکری) - کلاس 1
خودشناسی - کلاس 1
كارگاه معرق چوب - کلاس 1
نوازندگی گیتار - کلاس 1
نوازندگی دف - کلاس 1
ارتقای توانایی مقابله با واقعیت‌های زندگی - کلاس 1