صفحه اصلی | دوره های حضوری | دوره های مجازی | دوره های خصوصی | موسسات | مدرسین خصوصی | قوانین و مقررات | درباره و تماس با ما

تمرین و تکرار ذات آموزش است که گاهی به تنهایی به دست نمی آید.
گاهی در مسیر آموزش نیاز به همراهی فردی است که نه در سطح مدرس و مربی که در حدود سطح خود فرد باشد، ولی دارای هدف مشترکی باشند.
برای مکالمه زبان آلمانی ، برای یادگیری یک نرم افزار مهندسی، برای کوهنوردی برای انجام یک تحقیق علمی، برای نوشتن یک مقاله دانشگاهی و غیره. کمک و همیاری آموزشی و همکاری تحقیقاتی یک رکن اساسی با اهداف آموزشی و پژوهشی است.
کافی است به این بیندیشیم که هم اکنون افراد بسیاری هدف ما را در ذهن دارند ولی آنها را نمی بینیم. کلاس لینک امکان دیدن و دیده شدن این نیاز ها را فراهم کرده است.
برای ثبت درخواست همیار آموزشی کافیست روی لینک زیر کلیک نمایید:

ثبت درخواست همیار آموزشی
ثبت نام در این سایت به منزله قبول کردن قوانین سایت است.