صفحه اصلی | دوره های حضوری | دوره های مجازی | دوره های خصوصی | موسسات | مدرسین خصوصی | قوانین و مقررات | درباره و تماس با ما


آغاز دوره:بازیگری کودک - کلاس 2
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (1) - کلاس 4
سفره آرایی 1 - کلاس 1
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 3
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 1
مشاوره فردی کودک -آزمایشی - کلاس 4
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2
بازیگری کودک - کلاس 1
كارگاه سوخت و سوخت نگاري چوب - کلاس 1
C.E.F. C- Level 3 - کلاس 1
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1
C.E.F. C- Level 5 - کلاس 4
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه (1) - کلاس 3
C.E.F. C- pre Level 1 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 10 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 5 - کلاس 3
C.E.F. C- Level 5 - کلاس 2
C.E.F. C- Level 5 - کلاس 1
C.E.F. K- Level 7 - کلاس 1
C.E.F. K- Level 3 - کلاس 1
C.E.F. T- Level 6 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 11 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 4 - کلاس 1
روبان دوزی - کلاس 2
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه (1) - کلاس 2
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه (1) - کلاس 1
ابتدایی - آزمایشی - کلاس 5
کمک های اولیه 1 - کلاس 1
خیاطی 1(الگو و دوخت انواع دامن) - کلاس 1
خط تحریری - کلاس 3
روخوانی قرآن کریم - کلاس 1
ابتدایی - آزمایشی - کلاس 4
مزاج شناسی - کلاس 1
خط تحریری - کلاس 2
خط تحریری - کلاس 1
شمع سازی - کلاس 3
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1
کارگاه قالی بافی - کلاس 1
مشاوره فردی کودک -آزمایشی - کلاس 3
ابتدایی - آزمایشی - کلاس 3
ابتدایی - آزمایشی - کلاس 2
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3
مشاوره فردی کودک -آزمایشی - کلاس 2
مشاوره فردی کودک -آزمایشی - کلاس 1
ابتدایی - آزمایشی - کلاس 1
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1
بافتنی دو میل 1 - کلاس 3
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 4 و 5 سال) - کلاس 1
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 4 و 5 سال) - کلاس 2
طراحی پایه - کلاس 2
طراحی پایه - کلاس 1
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1
پتینه - کلاس 1
شطرنج مقدماتی 1 - کلاس 1
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 4 و 5 سال) - کلاس 1
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1
طراحی روی پارچه - کلاس 1
شمع سازی - کلاس 2
شمع سازی - کلاس 1
روبان دوزی - کلاس 1
بافتنی دو میل 1 - کلاس 2
بافتنی دو میل 1 - کلاس 1
آموزش شبه قالی - کلاس 1
خیاطی 3(پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1
آشپزی -آزمایشی - کلاس 1مورد مشابهی وجود ندارد

نظرات