صفحه اصلی | دوره های حضوری | دوره های مجازی | دوره های خصوصی | موسسات | مدرسین خصوصی | قوانین و مقررات | درباره و تماس با ما


آغاز دوره:روبان دوزی - کلاس 3
روبان دوزی - کلاس 2
خیاطی 3(پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2
کمک های اولیه 1 - کلاس 2
کمک های اولیه 1 - کلاس 1
داستان نویسی پیشرفته -آزمایشی - کلاس 3
وشو -آزمایشی - کلاس 4
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 11
خیاطی 3(پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1
نقاشی با آبرنگ - کلاس 3
کارگاه معرق چوب - کلاس 2
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 3
نوازندگی ویلن - کلاس 2
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (1) - کلاس 3
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن) - کلاس 1
کاراته (دان 1) - کلاس 6
C.E.F. C- Level 8 - کلاس 1
پیلاتس 1 - کلاس 21
پیلاتس 1 - کلاس 20
C.E.F. K- Level 4 - کلاس 2
كارگاه معرق چوب - کلاس 1
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 10
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 9
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 8
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 7
تدبر در آیات علمی قرآن - کلاس 2
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 29
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 28
حركات اصلاحی - کلاس 4
پیلاتس 1 - کلاس 19
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 27
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 26
کاراته (دان 1) - کلاس 5
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 25
پیلاتس 1 - کلاس 18
کاراته (دان 1) - کلاس 4
بسکتبال مقدماتی 1 - کلاس 1
تكواندو (كمربند زرد - سبز) - کلاس 4
TRXX -مربی محور - کلاس 8
TRXX -مربی محور - کلاس 7
TRXX -مربی محور - کلاس 6
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 24
کارگاه قالی بافی - کلاس 1
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه (1) - کلاس 1
آموزش تكواندو (كمربند دان 2 به 3) - کلاس 2
پیلاتس 1 - کلاس 17
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 23
فوتسال پیشرفته 1 - کلاس 3
پیلاتس 1 - کلاس 16
آموزش تكواندو (كمربند دان 2 به 3) - کلاس 1
والیبال پیشرفته 1 - کلاس 2
دفاع شخصی -آزمایشی - کلاس 1
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 22
وشو -آزمایشی - کلاس 3
بدمینتون مقدماتی - کلاس 2
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 21
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 20
بسکتبال پیشرفته 1 - کلاس 4
بسکتبال پیشرفته 1 - کلاس 3
پیلاتس 1 - کلاس 15
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 19
تكواندو (كمربند زرد - سبز) - کلاس 2
پیلاتس 1 - کلاس 14
کاراته (دان 1) - کلاس 3
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 18
پیلاتس 1 - کلاس 13
نقاشیخط - کلاس 1
نوازندگی ویلن - کلاس 1
خط نستعلیق1 - کلاس 2
داستان نویسی پیشرفته -آزمایشی - کلاس 2
ICDL1 - کلاس 1
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 6
حركات اصلاحی - کلاس 1
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 7
ایروبیک – خانواده 1 سیستم low impact - کلاس 4
C.E.F. C- Level 2 - کلاس 2
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 5
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 4
عکاسی دیجیتال - کلاس 1
C.E.F. K- Level 4 - کلاس 1
C.E.F. K- Level 9 - آزمایشی - کلاس 1
C.E.F. C- Level 4 - کلاس 2
C.E.F. C- Level 4 - کلاس 1
C.E.F. C- Level 2 - کلاس 1
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 3
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 2
C.E.F. K- Level 5 - کلاس 1
طراحی پایه - کلاس 2
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1
نوازندگی پیانو - کلاس 2
روخوانی قرآن کریم - کلاس 1
خط نستعلیق1 - کلاس 1
داستان نویسی پیشرفته -آزمایشی - کلاس 1
تدبر در آیات علمی قرآن - کلاس 1
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1
طراحی پایه - کلاس 1
نوازندگی پیانو - کلاس 1
نوازندگی دف - کلاس 1مورد مشابهی وجود ندارد

نظرات