صفحه اصلی | دوره های حضوری | دوره های مجازی | دوره های خصوصی | موسسات | مدرسین خصوصی | قوانین و مقررات | درباره و تماس با ما


آغاز دوره:نوازندگی گیتار - کلاس 2
نوازندگی دف - کلاس 2
نوازندگی گیتار - کلاس 1
خط نستعلیق1 - کلاس 2
C.E.F. A- Level 3 - کلاس 4
C.E.F. A- Level 3 - کلاس 3
C.E.F. C- Level 7 - کلاس 2
كارگاه معرق چوب - کلاس 1
نوازندگی دف - کلاس 1
طراحی پایه - کلاس 3
مبانی رنگ در هنر های تجسمی - کلاس 1
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3
مدیریت استرس - کلاس 1
خانواده و کنترل خشم در کودکان و نوجوانان - کلاس 1
خانواده و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان - کلاس 1
داستان‌ نویسی (‌پلیسی و متفاوت‌ نویسی) - کلاس 1
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (5) - کلاس 2
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه (5) - کلاس 1
خط نستعلیق1 - کلاس 1
C.E.F. K- Level 8 - کلاس 3
C.E.F. K- Level 8 - کلاس 2
C.E.F. K- Level 8 - کلاس 1
بافتنی دو میل 2 - کلاس 1
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1
طراحی پایه - کلاس 2
طراحی پایه - کلاس 1
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 2
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 4 و 5 سال) - کلاس 1
خانه کودک ترم زمستان (گروه سنی 6 سال) - کلاس 1
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1
C.E.F. A- Level 3 - کلاس 2
C.E.F. C- Level 7 - کلاس 1
خیاطی12(ژورنال شناسی) - کلاس 1
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن) - کلاس 1
C.E.F. A- Level 3 - کلاس 1مورد مشابهی وجود ندارد

نظرات