«کلاس لینک» | دسترسی سریع و ساده به آموزش دلخواه
کلاس لینک

نحوه برگزاری دوره
حضوری
مجازی آنلاین
بسته آموزشی (فیلم، جزوه و...)
خصوصی
شرایط برگزاری
فقط آقا
فقط خانم
مختلط
درباره ما قوانین و مقررات
دوره های حضوری دوره های مجازی مدرسین خصوصی موسسات بورسیه ها ثبت دوره
مشاهده تمامی مدرسین خصوصی

دوره های خارجی

بورسیه های تحصیلی

درباره کلاس لینک

دوره های حضوری

کلاس لینک تمام دوره هایی که با برپایی کلاس و مدرس شکل می گیرد را تحت عنوان دوره های حضوری و نهاد برگزار کننده را تحت عنوان موسسه می شناسد.
بنابراین منظور از موسسه تمامی آموزشگاه ها (درسی، کنکوری، هنری، فنی...)، مجموعه های ورزشی، جهاد دانشگاهی، ارگان ها، وزارتخانه ها، فرهنگسراها، مساجد و نهادهایی که اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی می کنند.
همه این نهاد ها می توانند به راحتی دوره خود را در کلاس لینک ثبت کنند.

اطلاعات بیشتر...

دوره های مجازی

آموزش مجازی با هدف غلبه بر محدودیت های زمانی - مکانی برای بهره گیری از آموزش دلخواه جای خود را در جامعه آموزشی کشور به خوبی باز کرده است. در کلاس لینک آموزش مجازی به دو دسته بزرگ تقسیم شده است:
آموزش بسته آموزشی (فیلم، جزوه و...) که در قالب بسته های آموزشی اعم از کتاب، جزوه و فیلم آموزشی عرضه می شود و آموزش مجازی آنلاین که علاوه بر بسته آموزشی، بخش تعاملیِ آنلاین نیز در نحوه آموزش گنجانده شده است.

اطلاعات بیشتر...

مدرسین خصوصی

افراد بسیاری از قبیل تحصیل کردگان و متخصصین توانایی آموزش مهارت های درسی-فنی-ورزشی را دارند، افرادی که با سابقه و رزومه مناسب به دنبال ارائه آموزش هستند. این مسئله در کنار دشواری انتخاب مدرس خصوصی مناسب، لزوم وجود یک پایگاه جامع از مدرسین خصیوصی را برجسته می کند.
کلاس لینک فضایی مناسب برای مدرسین خصوصی جهت معرفی توانایی های علمی و تدریسی است؛ هم هنگام امکان یافتن گزینه مطلوب برای جستجوگران از میان مدرسین نیز فراهم شده است.

اطلاعات بیشتر...